Wyrazy współczucia

Dyrekcja i pracownicy Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury składają wyrazy współczucia i wsparcia rodzinie, współpracownikom, przyjaciołom i gdańszczanom z powodu tragicznej śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza.

Łączymy się w żalu po tej niewyobrażalnej tragedii i sprzeciwiamy się wszystkim formom przemocy, zarówno fizycznej, jak i słownej.

Głęboko wierzymy, że otwartość, tolerancja i szacunek do drugiego człowieka pozwolą przetrwać nam te trudne chwile.