Robotyka to jest to! 🗓 🗺

12:30, sobota, 16.03.2019

Zajęcia z Robotyki w  odbędą się 9 i 16 marca o godzinie 12:30

Profesjonalnie przygotowany, atrakcyjny program edukacyjny oparty na koncepcji Lego Education. Projektując i budując roboty, dzieci rozwijają wyobraźnię, pobudzają kreatywność, zdobywają umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Poznają podstawy algorytmiki, uczą się pracy w zespole, sukcesywnie podnoszą umiejętności interpersonalne.

Zajęcia z robotyki dla dzieci prowadzone według metody Lego Education z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w postaci zestawów klocków LEGO WeDo i LEGO Mindstorms EV3 oraz specjalnie oprogramowanych komputerów.

Zajęcia prowadzi Pracownia Nowoczesnej Edukacji.

obowiązują zapisy, koszt 40zł/osoba

Scheduled Archiwum
Map