Robotyka to jest to!

12:30, sobota, 12.05.2018

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

Terminy zajęć majowych: 12 i 19  w godz. 12.30-14.00

Koszt: 40 zł/jednorazowo

Zapisy:

(22)-834-65-47

(22)-834-40-04

info@bok-filia.eu

Zajęcia z robotyki dla dzieci w wieku od 6 lat prowadzone według metody Lego Education z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w postaci zestawów klocków LEGO WeDo i LEGO Mindstorms EV3 oraz specjalnie oprogramowanych komputerów.

Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach tak, by ćwiczyć także umiejętności pracy w grupie i komunikację.

Każdy zespół wyposażony jest w zestaw klocków LEGO i specjalistycznie oprogramowany komputer.

Specjalne zestawy klocków Lego LEGO WeDo i LEGO Mindstorms EV3 , dzięki którym dzieci rozwijają wyobraźnię, pobudzają kreatywność, zdobywają umiejętności logicznego myślenia.

Wpłaty można dokonać

  • przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433 wpisując w tytule wpłaty: Filia BOK, imię, nazwisko uczestnika i nazwa zajęć / warsztatów 
  • bezpośrednio w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury Estrady 112 – PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ!
ical Google outlook Dzieci Warsztaty Wydarzenia