Diagnoza potencjału Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia 🗓

14:00, wtorek, 15.05.2018 do sobota, 09.06.2018

Wstępna diagnoza potencjału Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury i Miejsca Aktywności Lokalnej

( przed korektą językową)

 

Diagnoza Filia BOK

 

from to
Scheduled Archiwum