Bum Bum Cynamon 🗺

Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym, mające na celu artystyczny rozwój poprzez muzykę, śpiew i aktywną zabawę. To niecodzienne zajęcia dzięki którym dzieci spróbują gry na różnych instrumentach w formie rozrywki, dzięki czemu rozwiną swoje poczucie rytmu, muzykalność i pewność siebie.

ZAPISZ SIĘ

dzieci 3-6 lat

Instruktor: Zbigniew Żak

Koszt: 60 zł miesięcznie, 30 zł zajęcia próbne

Termin: środa godz. 18.00 -19.00

 

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Dzieci
Map