Ceramika artystyczna i użytkowa 🗺

Uczestnicy wypróbują swoich sił w różnych technikach ceramiki artystycznej i użytkowej. Nauczą się wykorzystywać różne narzędzia przy tworzeniu ceramiki i metodach jej zdobienia. Rozkręcą się również przy toczeniu na kole poznając techniki garncarstwa.

Instruktor Robert Grylak

Koszt: 130 zł miesięcznie, 40 zł zajęcia jednorazowe

Termin: środa godz. 18.30 – 20.30

zapisy: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/30090

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Dorośli Młodzież Zajęcia stałe
Map