Dawno, dawno temu 🗺

Cykl warsztatów oparty na tradycjach ludowych. Poznamy tradycyjne obrzędy związane ze świętami. Staniemy się rzemieślnikami ginących zawodów. Zachwycimy się tym co dawne, stare i czasami zapomniane. Staniemy się świecownikiem, modystką, staropolskim kucharzem, pszczelarzem, czy właścicielem zielarskiego kramu. Przeniesiemy się do czasów naszych dziadków, a nawet jeszcze dalej do czasów królów i poznamy ich codzienne życie. Czy coś się zmieniło? Każde spotkanie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Po każdych zajęciach dzieci wyjdą z wykonanym przez siebie przedmiotem wykonanym z ekologicznych materiałów.

 

Prowadząca: Karolina Goska

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Dorośli Dzieci Młodzież
Map