Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Projekt Akcja Od-Nowa:Sąsiedzi łączcie się 🗓

09:00, piątek, 23.03.2018 do wtorek, 20.11.2018

Jesteśmy beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018
Celem programu jest poszerzenie dostępu   do kultury, stworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie  aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury,
wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej  edukacji kulturalnej i artystycznej.
Program ten składa się z dwóch etapów:
Etap pierwszy:
– diagnoza identyfikującą zasoby i samodzielne inicjatywy
mieszkańców w społeczności lokalnej;
– opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasady wyboru
inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania
– konkurs na inicjatwę lokalną

Etap drugi
– wspólna realizacja wyłonionych w konkursie od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców

Raport z diagnozy Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury

Raport z diagnozy Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia

Wyniki wyboru Inicjatyw Lokalnych

Nasze zrealizowane inicjatywy:

Ładne Ziółko

Zobacz Swój MAL

Ale Meksyk

Przetwory Kultury

Kultura Od- Nowa:

Twórcza Kawiarenka z Książką

Twórczy Spacer

Mapa Marzeń

Wegańska Kolacja Artystyczna

Dorośli plus lecący żuraw

Raz dwa Trzy z Ekologią na Ty

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

 

from to
Scheduled Archiwum