Dzika Edukacja 🗺

Cykl warsztatów przyrodniczych i proekologicznych,  których  celem jest pogłębianie relacji człowieka z naturą. Celem warsztatów jest  kształtowanie postaw, budzenie wrażliwości, zachęcanie do właściwych zachowań, motywowanie do działania, a także – dawanie szerokiej perspektywy i obrazu świata, prowokowanie do wątpienia w zastany system i zachęcanie do stawiania głębokich pytań.

Uczestnicy będą poznawać m.in. zagadnienia związane z ekosystemem np. świat owadów zapylających czy ptaków polskich.

 

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Bliżej siebie, bliżej natury
Map