Dzika Edukacja 🗺

Cykl warsztatów przyrodniczych i proekologicznych,  których  celem jest pogłębianie relacji człowieka z naturą. Celem warsztatów jest  kształtowanie postaw, budzenie wrażliwości, zachęcanie do właściwych zachowań, motywowanie do działania, a także – dawanie szerokiej perspektywy i obrazu świata, prowokowanie do wątpienia w zastany system i zachęcanie do stawiania głębokich pytań.

Uczestnicy będą poznawać m.in. zagadnienia związane z ekosystemem np. świat owadów zapylających czy ptaków polskich.

Bliżej siebie, bliżej natury
Map