Home Recording   🗺

Kurs produkcji muzycznej w oparciu o wiedzę z zakresu kompozycji i  aranżacji, przy zastosowaniu dostępnych urządzeń, instrumentów i oprogramowania, w warunkach domowych. Nauka prostego, szybkiego, intuicyjnego tworzenia, aranżacji i rejestracji utworu za pomocą „Loop Station” i dostępnych instrumentów/instrumentu. Zapoznanie uczestników z warunkami pracy w studio nagraniowym, nagrywanie wokalu, edycja nagranych ścieżek, omówienie sposobów działania narzędzi do ich korekcji. Kolejność działań podczas tworzenia muzyki, wpływ poszczególnych urządzeń i producenta na ostateczne efekty i dźwięk, na brzmienie utworu i jego poszczególnych części składowych. Aranżowanie oraz konstrukcja utworu, układanie jego części składowych w całość, budowa napięć. Wpływ brzmienia i przebiegu energetycznego muzyki na emocje odbiorcy.

 

Prowadząca: Agnieszka Lach

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Archiwum
Map