Kalejdoskop emocji 🗺

To spotkania, w trakcie których uczestnicy będą przyglądać się uczuciom, rozwijać kompetencję emocjonalne, poznawać siebie, uczyć się empatii i asertywności. Będzie to praca z różnymi uczuciami oraz sytuacjami, które im towarzyszą. Uczestnicy będą sprawdzać które emocje motywują ich do działania, a które przestrzegają przed niebezpieczeństwem. Warsztaty skierowane są do osób, które chcą skuteczniej zarządzać swoimi emocjami, potrzebują motywacji i inspiracji, chcą nauczyć się mówić o swoich przeżyciach.

Instruktorka: FORCHANGE Martyna Guba

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Archiwum
Map