Kurs pszczelarstwa dla początkujących 🗺

Praktyczny kurs dla wszystkich, którzy chcą się od A do Z dowiedzieć o tym jak wygląda praca pszczelarza, jak opiekować się pszczołami oraz o tym jak funkcjonuje rój i jak prowadzić pasiekę. Zajęcia łączą praktykę w pracowni i przy pszczołach w pasiece oraz solidną teorię. Wybrane zagadnienia kursu: przygotowanie z podstawowej wiedzy o tym jak żyje pszczoła i jej rodzina przez cały rok, zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami i pojęciami dotyczącymi biologii
i pszczelarstwa, zasady pracy pszczelarza w ciągu całego roku, omówienie kwestii rojenia pszczół: czy
i jak zapobiegać rojeniu, co robić w razie rójki. Omówienie pozyskiwania pyłku, pozyskanie miodu z ula, odsklepienie i odwirowanie. Zapewniamy stroje, sprzęt pszczelarski, materiały i dyplom ukończenia kursu.

Partner i opiekun pasieki: Pracownia Pszczelarium

Archiwum Bliżej siebie, bliżej natury
Map