Ładne Ziółko 🗺

 Cykl warsztatów i spacerów botanicznych na temat użycia ziół i innych roślin oraz substancji naturalnych w codziennym życiu. W czasie zajęć uczestnicy poznają historię ziołolecznictwa
i aromaterapii, zetkną się z podstawowymi surowcami zielarskimi, roślinami przyprawowymi oraz leczniczymi. Zdobędą ponadto wiedzę na temat bezpiecznego używania ziół i nauczą się jak je odpowiednio wykorzystywać w kuchni i jak tworzyć ziołowe lekarstwa.

Prowadząca:  Małgorzata Zabłocka

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Bliżej siebie, bliżej natury
Map