Malarstwo i rysunek 🗺

Podstawy malarstwa i rysunku – kompozycja, wiedza o barwie, perspektywa, kanon postaci ludzkiej, projektowanie plakatu, monotypia, wiedza o barwie, studium martwej natury w kolorze – gwasz, akryl, malarstwo olejne i inne techniki.  Kameralna pracownia malarstwa gdzie w grupie max 8-10 osób praca przebiega w profesjonalnej, twórczej atmosferze, a tematy elastycznie dopasowywane są do aktualnych możliwości uczestników.

 

Instruktorka: Anna Sobol

Koszt: 80 zł miesięcznie

Termin: piątek 10:30-12:30

 

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Archiwum
Map