Mikstura artystyczna 🗺

 

Warsztaty służą nie tylko poznaniu technik malarskich i rysunkowych, ale również mają na celu stworzenie przyjaznego środowiska do twórczego spędzania wolnego czasu, wymiany doświadczeń artystycznych oraz integracji osób o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Prowadzący podchodzi

indywidualnie do każdego z uczestników, jednocześnie dostosowując zakres i poziom zadań do umiejętności  uczestników kursu. Zajęcia, oprócz szeroko pojętego rozwoju plastycznego, dostarczają także wiadomości z zakresu malarstwa, historii sztuki oraz technik malarskich. Uczestnicy mają wpływ na dobór tematów, lub mogą realizować własne pomysły.

ZAPISZ SIĘ

Instruktor: Kamil Dąbrowski

Koszt: 100 zł miesięcznie

Termin: niedziela 11:00 -13:00

 

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

 

Archiwum
Map