Poznaj drzewo 🗺

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z gatunkami drzew występującymi w naszej okolicy. W trakcie zajęć dzieci będą poznawać budowę drzew i funkcję ich poszczególnych organów, będą  obserwować zmienność drzew w trakcie różnych pór roku, dowiedzą  się jakie są funkcje drzew i jak ważne są w życiu człowieka. W trakcie zajęć dzieci będą zbierać próbki i materiały oraz wykonywać pomiary i badania.

Partner projektu: Fundacja Drzewacz

Bliżej siebie, bliżej natury
Map