Programowanie z robotem Edison 🗺

Zajęcia, prowadzone w formie warsztatów, mają na celu wprowadzenie  dzieci w podstawowe zagadnienia dotyczące programowania, oraz  pogłębienie  wiedzy ogólnej : znajomość geografii, świata zwierząt, zasad ruchu drogowego czy  bezpieczeństwa.

Tematy zajęć i poziom trudności zadań dostosowane  do wieku uczestników. Pracujemy w oparciu o Edisony – roboty edukacyjne dedykowane dzieciom od 1 klasy szkoły podstawowej. W zależności od wieku dzieci programujemy w jednym z dedykowanych im programów – EdBlocks, EdScratch lub EdWare (języki programowania oparte na Scratch’u).

Dzieci pracują w parach (lub, w przypadku niektórych zadań większych drużynach). Na każdą przypada odpowiednia ilość sprzętu i materiałów (komputer, robot, karty zadań itp. w zależności od tematu)

Prowadząca: Paulina Metkowska

Archiwum
Map