Skrzypce/Wiolonczela 🗺

Program zajęć jest indywidualnie ustalany z uczniem, w zależności od potrzeb i zainteresowań muzycznych uczestnika, jego poziomu zaawansowania, naturalnych predyspozycji, gustów muzycznych i możliwości czasowych związanych z samodzielną pracą w domu. W programie zajęć m.in. opanowania aparatu gry i prawidłowej postawy podczas grania, doskonalenie  słuchu muzycznego.

dzieci/młodzież/dorośli

Instruktor: Zbigniew Żak

Koszt: 120 zł/miesięcznie, zajęcia grupowe:  45min –  100 zł/mies.,  30min –  90zł /mies.

60 zł/lekcja indywidualna  

Termin: środa 10.00-21.00

Dorośli Dzieci Młodzież
Map