Śpiew pierwotny

Warsztaty muzyki świata, w tym także polskiej muzyki ludowej, uwalniające własną ekspresję, relaksujące, pobudzające kreatywność. Cykl zajęć obejmuje pracę nad wybranymi pieśniami tradycyjnymi z różnych krajów (m.in. Kuba, kraje Afryki Zachodniej czy Bałkany). Będzie można „zasmakować” białego głosu i innych technik śpiewów pierwotnych. Spróbujemy oczyścić się wspólnie z naśladownictw i odpowiedzieć na pytanie:, czym lub kim jest dla nas nasz własny głos. Warsztaty przeznaczone są  dla wszystkich, niezależnie od reprezentowanego poziomu wokalnego.

Instruktorka: Wiktoria Kwiatkowska

Koszt: 350 zł – za całość cyklu ( 12 spotkań)