SUKCES TO JA 🗺

„Sukces TO JA” to ogólnopolski kompleksowy program wzmacniania aktywności zawodowej kobiet. Oparty jest na dwóch obszarach, kluczowych dla aktywizacji zawodowej kobiet, tj. poszerzaniu kompetencji i wiedzy oraz umożliwieniu wymiany doświadczeń i znalezienia inspiracji. Program dedykowany jest kobietom chcącym powrócić na rynek pracy, znaleźć lepszą pracę lub zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do tego, by założyć i prowadzić działalność gospodarczą, start-up lub po prostu zadbać o swój wewnętrzny rozwój.

Partner projektu: Fundacja Sukces Pisany Szminką

Instruktorka:  Martyna Guba

Archiwum
Map