Świat się rusza. Animacja poklatkowa

W animacji poklatkowej nie ma rzeczy niemożliwych. Inaczej zwana stop-motion, animacja składa się z sekwencji osobnych zdjęć. Aby stworzyć wrażenie ruchu, animator przesuwa nieznacznie obiekty na każdej z fotografowanych klatek, które połączone w jeden ciąg dają wrażenie ruchu. Na naszych warsztatach będziemy rysować na szkle i papierze, ożywiać przedmioty nieruchome, tworzyć bohaterów trójwymiarowych z plasteliny i guzików, tkaniny, papieru. Zaanimować i ożywić przedmioty pomoże nam telefon komórkowy.

 Instruktorka: Nataliia Dovga