Tradycyjny śpiew bez miary

Śpiew bez miary to śpiew pełnym gardłem, sercem, piersią i czym tylko chcemy.
Śpiewamy stare, nieznane i piękne pieśni. Poznajemy ciekawe teksty wygrzebane z tradycji, naszej i nie tylko. Może być głośno, może też się zrobić cicho, intymnie. Może być to śpiew grupowy, i może być indywidualny. Tak czy tak, każde zajęcia to jest też spotkanie ludzi, wymiana oraz okazja by dać upust emocjom poprzez śpiew „po prostu”. Na początku zajęć jest mała rozgrzewka głosowa, a potem śpiewanie, śpiewanie i śpiewanie.

Instruktorka: Katarzyna Wińska

Koszt: 80 zł miesięcznie, 30 zł zajęcia próbne

Kiedy: środy godz. 19.30-21.30

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433