Treefulness 🗺

Zajęcia prowadzone w terenie, wśród drzew. Ich celem jest praktykowanie uważności, oczyszczanie umysłu i poznawanie swoich relacji poprzez wspinanie się na duże drzewa. Zajęcia składają się z 3 etapów: przywitania z drzewem i relaksacją, rozgrzewką przed wspinaczką oraz wspinanie.

Wspinaczka drzewna odbywa się za pomocą specjalistycznych technik i certyfikowanego sprzętu. Zarówno sprzęt ja i techniki wspinaczki drzewnej są bezpieczne zarówno dla uczestników, jak i drzew.

Partner projektu: Fundacja Drzewacz

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Archiwum
Map