Warsztaty songwriterskie 🗺

Warsztaty pisania zarówno tekstów jak i muzyki, i co najważniejsze, składania ich w zgrabną, logiczną i przekonywującą artystycznie całość. Podczas zajęć poruszone będą cztery podstawowe tematy:

jak wybrać temat piosenki,  pisać poprawne stylistycznie oraz znaczeniowo teksty i jak stworzyć piosenkę, czyli złożyć w interesującą całość tekst i muzykę.

 

Prowadzący: Wojciech Kubiak

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10-ego każdego miesiąca.
W tytule wpłaty prosimy napisać:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona, nazwa zajęć i dopisek “Filia”

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK: Bank Pekao S.A. I O. w Warszawie F nr 2, 29 1240 1037 1111 0010 0499 5433

Prosimy o wypełnienie Deklaracji Uczestnika Zajęć i dostarczenie jej Instruktorowi lub Pracownikowi BOK.

Archiwum
Map