Zinterpretuj sobie obraz 🗺

Zajęcia bazujące na metodzie facylitowanej dyskusji o obrazach i obiektach „Visual Thinking Strategies”, stworzonej przez psycholożkę Abigaile Housen. Polegają one na grupowej rozmowie na temat obrazów i fotografii. Uczestnicy nie dzielą spostrzeżeń na dobre i złe, dzięki czemu osoby nieśmiałe i przyzwyczajone do wystąpień publicznych znajdują się w tej samej pozycji w rozmowie. Każdy może podzielić się swoimi wrażeniami. Uczestnicy mają szanse konstruktywnej pracy w grupie: wielość spostrzeżeń wspomaga jego rozumienie. Żadna wiedza na temat sztuki nie jest wymagana przy jej interpretacji. Dodatkowym aspektem zajęć jest uogólniony rozwój zdolności obserwacyjnych i komunikacyjnych: myślenie analityczne, zdolność uzasadniania wypowiedzi, zasób słownictwa.

To atrakcyjna i wartościowa propozycja zajęć – to jednocześnie rozrywka, edukacja i inicjatywa budująca społeczność. Uczestnicy zyskują: poczucie wspólnoty, łatwość obcowania z kulturą wysoką, zdolności analityczne, zdolność wyrażania swoich poglądów i zabierania głosu w dyskusji, lepszą koncentrację.

 

Zajęcia prowadzi Liliana Szwejkowska.

 

 

Archiwum
Map