Polna Edukacja. Świat owadów / BRAK MIEJSC 🗓 🗺

12:00, sobota, 28.09.2019

BRAK MIEJSC! Zapraszamy na edycję październikową.

Warsztaty edukacji przyrodniczej dla dzieci dla rodzin z dziećmi od lat 4.

Celem zajęć jest zapoznanie z różnorodnością gatunkową wśród owadów oraz ich rolą w otaczającym nas środowisku. Na zajęciach uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat owadów, porozmawiajmy o ich biologii, znaczeniu i zagrożeniach. Na podstawie zdjęć postaramy się pogrupować owady taksonomicznie, wyróżnić charakterystyczne cechy i znaleźć różnice w budowie ciała. Podczas zajęć prezentowane będą gabloty z owadami z całego świata. Wspólnie będziemy szukać różnić, podobieństw oraz identyfikować poszczególne cechy morfologiczne przy pomocy lup. Dzieci obejrzą z bliska i dotkną żywe okazy każdej z grup poznanych owadów. Podsumowaniem zdobytej wiedzy będzie samodzielna praca plastyczna – owadzia układanka.

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Aleksandra Bilska

wstęp wolny

zapisy: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/16768

Scheduled Archiwum
Map