Robotyka to jest To! Otwarcie pracowni robotyki. 🗓

12:30, sobota, 16.09.2017

Robotyka

dzieci 6 – 7 lat

Zajęcia z robotyki dla dzieci w wieku od 6 lat prowadzone według metody Lego Education z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w postaci zestawów klocków LEGO WeDo i LEGO Mindstorms EV3 oraz specjalnie oprogramowanych komputerów.

Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach tak, by ćwiczyć także umiejętności pracy w grupie                   i komunikację. Każdy zespół wyposażony jest w zestaw klocków LEGO i specjalistycznie oprogramowany komputer.

sobota dwa razy w miesiącu godz.12.30 – 13.30

zajęcia prowadzi Pracownia Nowoczesnej Edukacji

koszt 80 zł/mc

40 zł/jednorazowo

Robotyka

dzieci  7 – 9 lat

Profesjonalnie przygotowany, atrakcyjny program edukacyjny oparty na koncepcji Lego Education. Projektując i budując roboty, dzieci rozwijają wyobraźnię, pobudzają kreatywność, zdobywają umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Poznają podstawy algorytmiki, uczą się pracy w zespole, sukcesywnie podnoszą umiejętności interpersonalne.

 

sobota dwa razy w miesiącu  godz. 13.45 – 15.15

zajęcia prowadzi Pracownia Nowoczesnej Edukacji

koszt 90 zł/mc

45 zł/jednorazowo

 

Scheduled Archiwum