Klub Seniora Uśmiech

 

Klub Seniora Uśmiech działa w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury od 13 lat. Przewodnicząca Klubu  – Jadwiga Królak.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. W ramach działalności klubu organizowane są: koncerty,  wieczory taneczne, bale karnawałowe, spotkania edukacyjne.