Zajęcia taneczne dla kobiet – zajęcia witalne

Zapraszamy na zajęcia polegające na wykonywaniu prostych ćwiczeń, które następnie w sposób płynny zostają połączone w układy, nie wymagające dużej sprawności ruchowej. Zajęcia witalne skierowane są do kobiet, które pragną uruchomić swoje ciało poprzez aktywność fizyczną połączoną z muzyką.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, we wtorki w godz.18.00 – 19.00.

Zajęcia prowadzi Katarzyna Korc.

Miesięczna odpłatność za zajęcia:40 zł.
Jednorazowa odpłatność za zajęcia wynosi 15 zł.