Od natury do architektury 🗓 🗺

12:15, sobota, 09.11.2019

Zajęcia architektoniczne dla dzieci, mające na celu rozwijać wyobraźnię architektoniczną, plastyczną i przestrzenną. Zwrócić uwagę na przestrzeń, w jakiej żyjemy, na przyrodę, jaka nas otacza oraz rozwijać umiejętności twórczego i analitycznego myślenia. Projekt zapoznaje uczestników z dziełami sztuki współczesnej, zabytkami i tradycją narodową. Zajęcia mają w sposób zarówno praktyczny, jak i teoretyczny zapoznać młodzież z tematyką środowiskową, społeczną, techniczną a przede wszystkim z estetyką kształtowania przestrzennego. Ich celem jest także zwrócenie uwagi, na jakość przestrzeni publicznej i architektury krajobrazu oraz kreatywny sposób jej zmiany na lepsze.

Instruktorka: Elżbieta Ptasznik

Koszt: zajęcia bezpłatne

Scheduled Dzieci Młodzież Zajęcia stałe
Map