Siostry Rzeki – pokaz filmu. 🗓

17:30, sobota, 02.10.2021
Warszawskie domy kultury włączają się w zbiorowe udzielanie głosu rzekom przez kolektyw Siostry Rzeki.
Zapraszamy na pokazy filmu autorstwa Cecylii Malik. Założony przez artystkę kolektyw oddaje głos rzekom, rzeczułkom, ciekom i kanałom rzecznym.
„Siostry Rzeki” / „River Sisters” (film dokumentalny, 57 minut)
Na ratunek Wiśle przed planowaną nową wielką zaporą w Siarzewie przybywają inne rzeki: Dunajec, Soła, Pilica, Raba. Cecylia Malik wzywa kobiety, aby udzieliły głosu rzekom i włączyły się w walkę, która toczy się między ekologami działającymi w Koalicji Ratujmy Rzeki, a politykami i urzędnikami i lobby hydrotechnicznym.
Walkę o wartości o dziką przyrodę, o krajobraz o czystą słodką wodę, która staje się najcenniejszym zasobem planety.
Teraz toczy się decydująca walka o Wisłę! Zapadają decyzję i przetargi na budową nowej zapory w Siarzewie.! Nie zgódźmy się na przegradzanie i dewastowanie Wisły!
Ocalmy jedną z ostatnich w dużej części naturalną, wielką rzekę Europy.
Scenariusz i reżyseria: Cecylia Malik
Przez pokazem filmu zapraszamy na rodzinne słuchowisko Bajki znad Odry.
https://www.facebook.com/events/1628372570682348/
wstęp wolny
zapisy: https://www.strefazajec.pl/course/view/id/32446

Pokaż mniej
Film
Scheduled Archiwum