STUDNIA – MAL

technologies-2

Studnia – sięgnij głębiej, zaczerpnij z innych, wyciągnij to co najlepsze!

Miejsce Aktywności Lokalnej “Studnia” jest przestrzenią dla mieszkańców Bielan mającą wspierać twórcze działania, wzmocnić  więzi sąsiedzkie, inspirować  do wspólnego aktywnego działania.

Nazwa naszego MAL-A nawiązuje  do miejsca znanego, często odwiedzanego przez lokalną społeczność –  studni oligoceńskiej znajdującej się przy wejściu na teren  Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury.

Bielański Ośrodek Kultury Filia Estrady 112 udostępni nieodpłatnie przestrzeń na twórczą i edukacyjną aktywność o różnym charakterze, pomoże organizacyjnie wspierając rozwój  potencjału lokalnej społeczności.