Archiwum Wólki

Archiwum Wólki to projekt , którego celem jest utrwalenie historii osiedla Wólka Węglowa i zachowanie w pamięci przekazów i wspomnień naszych mieszkańców.

Przeprowadziliśmy już  ponad 40 wywiadów z najstarszymi mieszkańcami osiedla Wólka Węglowa, którzy pamiętają czasy powojenne oraz przełomowe dla osiedla fakty, legendy, ludzi i miejsca.

Przede wszystkim chcieliśmy zintegrować się, wzmocnić więzi sąsiedzkie poprzez wspólne spotkania i dyskusje, zbudować pomost między młodszym i starszym pokoleniem mieszkańców, poznać historie i wspomnienia jak największej liczby osób, a także legend związanych z przylegającym do Wólki Węglowej Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Zbieraliśmy materiały  z archiwów domowych, przeszukiwaliśmy  rodzinne zbiory, dotarliśmy  do ludzi, którzy kiedyś tu mieszkali po to aby wydać książkę przybliżającą losy i historię mieszkańców Wólki Węglowej od momentu pierwszego zapisu.

Dodatkowo poza wydaniem książki zaplanowaliśmy wydarzenia towarzyszące – cztery spacery etnograficzne służące bliższemu poznaniu zasobów Wólki – śladami zebranego materiału, opowieści związanych z konkretnymi miejscami zawartych w zebranych wywiadach.

Kolejnym wydarzeniem była mobilna wystawa, którą zaprezentowaliśmy w Miejscu Aktywności Lokalnej Studnia, działającej przy Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury. Wystawę chcemy również prezentować w innych instytucjach kultury i szkołach. Finałem projektu jest ogólnodostępna witryna internetowa, zbierająca wszystkie fotografie, teksty, fragmenty rozmów w wersji audio.

Celem naszego zadania jest upamiętnienie wydarzeń zarówno tych o charakterze indywidualnym, jak i będących częścią pamięci zbiorowej, rozbudzenie świadomości kulturowej nie tylko mieszkańców, ale również Warszawiaków oraz zainteresowanie lokalną historią.

Rezultatami naszego projektu są:

  1. Książka Mateusza Napieralskiego “Dawna Wólka Weglowa- wspomnienia mieszkańców” 
  2. Dwie gry terenowe zaprojektowane przez mieszkańców osiedla Wólka Węglowa: Play Wólka i Hasta La Vista Wólka 
  3. Trzy  spacery historyczne po okolicy osiedla Wólka Węglowa:

 

4. Mobilna Wystawa Archiwum Wólki

5. Interaktywna Lekcja Historii dla młodzieży “Wagary z Historią”

 

6. W sezonie 2019/2020 wspólnie z mieszkańcami zaprojektowaliśmy i wydaliśmy sentymentalną mapę osiedla Wólka Węglowa w ramach projektu Zlokalizuj się. Jej papierową wersję możecie otrzymać w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, a wersja elektroniczna poniżej:

          

W sezonie 2020/21 zamierzamy  zrealizować projekt „Montaż wspomnień”.

Projekt Archiwum Wólki zrealizowano w ramach Inicjatywy Lokalnej we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany 

Krótka prezentacja  z pierwszego spotkania w ramach  projektu Archiwum Wólki

Link do książki Mateusza Napieralskiego “Dawna Wólka Węglowa – wspomnienia mieszkańców”