Archiwum Wólki

 

Archiwum Wólki to projekt , którego celem jest utrwalenie historii osiedla Wólka Węglowa i zachowanie w pamięci przekazów i wspomnień naszych mieszkańców.

Przeprowadziliśmy już  ponad 40 wywiadów z najstarszymi mieszkańcami osiedla Wólka Węglowa, którzy pamiętają czasy powojenne oraz przełomowe dla osiedla fakty, legendy, ludzi i miejsca.

Przede wszystkim chcieliśmy zintegrować się, wzmocnić więzi sąsiedzkie poprzez wspólne spotkania i dyskusje, zbudować pomost między młodszym i starszym pokoleniem mieszkańców, poznać historie i wspomnienia jak największej liczby osób, a także legend związanych z przylegającym do Wólki Węglowej Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Zbieraliśmy materiały  z archiwów domowych, przeszukiwaliśmy  rodzinne zbiory, dotarliśmy  do ludzi, którzy kiedyś tu mieszkali po to aby wydać książkę przybliżającą losy i historię mieszkańców Wólki Węglowej od momentu pierwszego zapisu.

Dodatkowo poza wydaniem książki zaplanowaliśmy wydarzenia towarzyszące – cztery spacery etnograficzne służące bliższemu poznaniu zasobów Wólki – śladami zebranego materiału, opowieści związanych z konkretnymi miejscami zawartych w zebranych wywiadach.

Kolejnym wydarzeniem była mobilna wystawa, którą zaprezentowaliśmy w Miejscu Aktywności Lokalnej Studnia, działającej przy Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury. Wystawę chcemy również prezentować w innych instytucjach kultury i szkołach. Finałem projektu jest ogólnodostępna witryna internetowa, zbierająca wszystkie fotografie, teksty, fragmenty rozmów w wersji audio.

Celem naszego zadania jest upamiętnienie wydarzeń zarówno tych o charakterze indywidualnym, jak i będących częścią pamięci zbiorowej, rozbudzenie świadomości kulturowej nie tylko mieszkańców, ale również Warszawiaków oraz zainteresowanie lokalną historią.

Projekt Archiwum Wólki zrealizowano w ramach Inicjatywy Lokalnej we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany 

Krótka prezentacja  z pierwszego spotkania w ramach  projektu Archiwum Wólki