Instruktor: Aleksandra Bednarska-Paparo

Aleksandra Bednarska -Paparo : Pracuję z dziećmi wszechstronnie – jako instruktor warsztatów plastycznych, kulinarnych, zajęć ogólnorozwojowych oraz jako lektor j. włoskiego. Z wykształcenia pedagog ze specjalnością logopedia – zawodowo związana z przedszkolem i szkołą terapeutyczną gdzie pracuje jako logopeda. Mama dwujęzycznych przedszkolaków Aleksandra i Ilarii