Instruktor : Anita Angowska

Z wykształcenia plastyk, magister sztuki, nauczyciel mianowany, ukończyła kierunek Edukacji Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest także instruktorem arteterapii kursu kwalifikacyjnego „Kultura przeciw wykluczeniu”. Uczestniczyła w czteroletnim szkoleniu podyplomowym w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Główną zasadą jej działań jest aktywność oparta o plastykę, terapię zabawą, dramaterapię, zabawy integracyjne i interakcyjne, ruch kreatywny, także zabawę swobodną z zastosowaniem rekwizytów, dającą szerokie spektrum działania w nabywaniu przez dzieci wielu kompetencji społecznych.