Instruktor: Bartosz Pietrzyk

Absolwent Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu na kierunku Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży oraz Akademii Teatralno-Wokalnej na kierunku aktorstwo. Brał udział w licznych warsztatach i kursach aktorskich takich jak: Warsztaty Aktorskie Doroty Zięciowskiej, Kurs Dubbingu (organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie). Obecnie pracuje z wybraną grupą docelową w Domach Kultury, prywatnych placówkach kształcenia –oraz w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie. Prowadzi też grupy teatralne i zajęcia recytatorskie w Domu Kultury w Zwoleniu. Od 2014 roku pracuje z dziećmi.

Efekty działań Bartosza Pietrzyka odzwierciedlone są w dyplomach i nagrodach z konkursów i przeglądów teatralnych takich jak: Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich, Festiwal Teatrów Międzyszkolnym im. W. Siemiona, Zamkowe Spotkania Teatralne o Laur Złotego Gargulca, Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej. Pracował jako aktor w spektaklach dla dzieci Teatru Muzycznego w Lublinie, Filharmonii Lubelskiej, Teatru Kameralnego w Lublinie i Teatru Studio Buffo w Warszawie.