Instruktor: Łukasz Bach

Łukasz Bach to przede wszystkim człowiek. Ten człowiek to żywioł, a ten żywioł uwielbia dzieciaki. Łukasz Bach wystawia swoje spektakle dla dzieci i dorosłych w całej Polsce, ciągle w trasie. Dynamiczny charakter, który wytwarza aurę wokół tego co robi. Mały teatrzyk bawiąc uczy, ucząc bawi. Jak sam o sobie mówi :  „Kuglarz, figlarz, ideowiec i do tego naukowiec. „