Instruktor : Maria Kwiatek

Maria Kwiatek – Animatorka, trenerka dramy, liderka młodzieżowa. Realizuje projekty społeczno-kulturalne w Polsce i za granicą skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, nastawione na wyrównywanie szans i wspieranie rozwoju człowieka. Od ponad 10 lat pracuje twórczo na pograniczu sztuki i edukacji korzystając z wykształcenia psychologicznego (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) i społeczno-kulturalnego (Media i Teatr dla Rozwoju, University of Winchester). Specjalizuje się w wykorzystaniu metod dramowo-teatralnych dla celów społecznych (m.in. teatr forum, teatr w edukacji, teatr ze społecznością). Współpracowała m.in. z: Teatrem Polskim w Warszawie, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Fundacją Drama Way, Stowarzyszeniem Filmforum, Narodowym Centrum Kultury, Cardboard Citizens (Anglia), Tale Valley Community Theatre (Anglia), Les Arts du Spectacle (Francja), Kinographe (Francja).
Jej pasją jest język francuski. Jako dziennikarka Polskiej Agencji Informacyjnej była odpowiedzialna za kontakt z krajami francuskojęzycznymi.