Punkt biblioteczny

Biblioteka czynna we wtorki i piątki  w godzinach 15.00 -19.00

Zapraszamy na warsztaty, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego i spotkania autorskie.

Zachęcamy do odwiedzin naszej biblioteki sąsiedzkiej. Przyjmujemy książki – odbieramy własnym transportem.

Bibliotekarz Luiza Rojek 

Zapraszamy!