Punkt biblioteczny

Biblioteka czynna we wtorki  w godzinach 16.00 -20.00

Zapraszamy na warsztaty, spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego i spotkania autorskie.

Zachęcamy do odwiedzin naszej biblioteki sąsiedzkiej. Przyjmujemy książki – odbieramy własnym transportem.

Bibliotekarz: Luiza Rojek 

Zapraszamy!